TRANG CHỦ - Blog Chiêm tinh - Wakashop
cung Hoàng đạo
rosie

Quan niệm về Con Mắt của Thần

Con Mắt của Thần, quan niệm đạo phái. CON MẮT như kiểu liên thông Trí Tuệ thông qua sự Sáng Suốt. Chiêm tinh mang 2 yếu tố Tâm Lý và Khoa học lý giải ý nghĩa các chòm sao.

Read More »

Ý nghĩa các lá bài