Lưu trữ cung Hoàng đạo - Blog Chiêm tinh - Wakashop

Quan niệm về Con Mắt của Thần

Con Mắt của Thần, quan niệm đạo phái. CON MẮT như kiểu liên thông Trí Tuệ thông qua sự Sáng Suốt. Chiêm tinh mang 2 yếu tố Tâm Lý và Khoa học lý giải ý nghĩa các chòm sao.

Sức mạnh và Giới hạn của Cung Mọc Aries

Sức mạnh và Giới hạn của Cung Mọc Aries. Cung Mọc Bạch dương trong Chiêm tinh có những điểm mạnh, yếu riêng biệt nhờ vào khả năng thử thách...

Thiên Đỉnh, Thiên Đế – sự nghiệp và cha mẹ

Thiên Đỉnh – MC ( Medium Coeli) đó là nghề nghiệp nhằm đúng nhà số 10, cũng là tiếng gọi...

Cung Mọc, Cung Lặn & năng lượng của nó

Cung mọc trong chiêm tinh giúp bạn hiểu một phần nào đó phong thái của bạn, Chiêm tinh cung mọc được xem đầu tiên khi bắt đầu lập lá số chiêm tinh.

Chủ tinh sự nghiệp và công việc – sự khách biệt

  Một trong những vấn đề bức xúc của giới trẻ hiện nay, là quyền lực ở chỗ làm, là...

NGUYÊN TỐ CHIÊM TINH LỬA, ĐẤT, KHÍ VÀ NƯỚC

Nhìn thế giới dưới dạng các nguyên tố là truyền thống đã tồn tại từ ngàn đời nay qua nhiều...

Mặt trăng tại nhà số 12

Mặt trăng tại nhà số 12  Nhà số 12 – Nhà của những CHUYỆN LO LẮNG, TÂM TƯ, SỰ KHÔNG...

Mặt trăng nhà số 11

Nhà số 11 – Nhà TÌNH BẠN – NHÓM/CỘNG ĐỒNG. Cung BẢO BÌNH. Đây là nhà quyết định sự nghiệp...

Mặt trăng nhà số 10

Nhà số 10 – Nhà của ĐỊA VỊ, DANH DỰ, SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG, CÔNG VIỆC. Cung Ma kết. Đây...

Mặt trăng tại nhà số 9

   Nhà số 9 – Nhà của kiến thức, đi xa, sự học, Cung nhân mã Đây là nhà quyết...